Roxana Cotruș: Daddy issues/disecție [blurb]


În Daddy Issues/disecție, Roxana Cotruș preferă un autoritarism didactic în detrimentul fineții și al subtilității plastice. Pentru sedimentarea tuturor ratărilor biografice din aceste poeme responsabil pare a fi complexul Electra. Poeta se joacă  cu amuletele pe care le-a moștenit pe linie paternă cu cruzimea cu care s-a jucat odinioară moartea cu sensibilitățile ei. De aici și reacțiile stridente de tipul „Ce-a mai rămas din tine? / am mai rămas eu / să rîd, să mă hlizesc la fiecare stop” (Ce-a mai rămas din tine). Vedem cum ea nu se lasă bătută în fața imensității nebuloase a destinului, ci, mai degrabă, caută să fie chit cu acesta (vezi finalul poemului romanță-n a treia dimensiune). Aceste imposibilități sufocante declanșează impactul estetic în poezia Roxanei Cotruș.Comentarii