DELIA FERARU: LOBOTOMIE [BLURB]


Placheta Lobotomie a Deliei Feraru cuprinde, așa cum reiese și din titlu, versuri incisive, orchestrate pe fondul unor trăiri caustice. Vindicativitatea este de cele mai multe ori sugerată prin popularea habitatului locutoarei cu ființe spirituale închipuite (peste care planează recurența obsesivă a divinității, entitate parodiată). Poemele de aici respectă o dialectică funciarmente creștină și, totodată, o simbolistică blagiană a antinomiilor (lumină-umbră, înălțare-coborâre etc.). Inflexiunile imperative ale timbrului poetic trădează – căci, la o adică, poezia adesea devine călăul creatorului ei – vulnerabilități ținute în frâu exclusiv de cuvânt.
Motivele morbid-tanatice (vezi, de pildă, poemele Necrofilie, Primul bărbat care a vrut să se sinucidă pentru mine, Al doilea bărbat sinucis pentru mine sau Al treilea bărbat aproape sinucis pentru mine), valorificate de-a lungul unui șir de aserțiuni narcisist-decadente, individualizează această plachetă pe care, prin prisma ofensivei asumate de autoare, aș așeza-o alături de volumul de debut al Roxanei Cotruș, Daddy issues/disecție.


Comentarii