Șerban Foarță: Rimelări [blurb]

Sulimenite și flexibile, poemele rimelate ale lui Șerban Foarță lasă impresia unui grup de mimi posedați de coduri gestuale insuflate din exterior. Procedeele numeroase prin care autorul Textelor pentru Phoenix își exercită spiritul eminamente ludic respectă o coregrafie insolită a semnelor. Un teren, așadar, minat de calambur, polifonie, structuri oximoronice, antiteză, sofism, pleonasm (la care se adaugă și alte licențe poetice), aliterație, asonanță, parodie, sinestezie, conexiuni interculturale aproape ermetice, dar și small talk-uri savuroase.
Rimelări reprezintă jocul unei logici răstălmăcite la infinit, purtând marca unui poet cu două ranguri de excelență: homo ludens & homo eruditus.


Comentarii